Ett annorlunda stenhus med japansk influens

Arkitekt-Torrång-arkitektkontor-Mölnlycke

På den svenska husmarknaden finns sedan länge ett lite annorlunda, men relativt okänt, stenhus. Huset är ett intressant exempel på avancerad svensk arkitektur och byggnadsteknik med ett stänk av japansk enkelhet och elegans som har publicerats i många tidsskrifter inklusive Göteborgsposten och Houzz. Typhuset har även fått mycket publicitet utomlands i London, Nya Zeeland och USA.

Exempel på typhus

LITET OCH RYMLIGT

Standardhustypen, i två våningar, har en byggnadsarea på endast 88 m2 men ger ändå en boarea på över 140 m2. Passar därför bra även på små tomter tack vare den insynsskyddande placeringen av fönstren. Som förmodligen enda typhus är det förberett för 8 st utbyggnader varigenom huset under sin livslängd kan växa när familjen behöver mer utrymme.

UNIK FLEXIBILITET

Den fribärande stommen utan bärande mellanväggar och pelare gör typhuset till det mest flexibla på marknaden. Mellanväggar kan flyttas eller tas bort när familjen ytbehov ändras. När barnen flyttat ut kan man t ex skapa en stor ateljé . Unikt är också att mellanbjälklaget monteras EFTER det att stommen är monterad. En familj med små ytbehov kan därför lägga ut t ex halva bjälklaget och ha öppet mellan våningarna. När mer utrymme behövs lägger man ut resten. En annan finess är att övervåningen kan förses med hängande balkonger, som även kan glasas in, runt hela huset.

Vintertradgard i det sagolika huset

FUNKTIONELLT & SENSUELLT

Planlösningarna är praktiska och funktionella med t ex vinterträdgård, stort ”gå- in- i”- skafferi, tvättnedkast, insynsskyddade fönsterplaceringar, infällda bokhyllor i ytterväggarna, WC med bokhylla, läsbord och ”titt- ut”- fönster. Bland de sensuella finesserna kan nämnas en damm mitt i huset samt på övervåningen en romantisk ”kärleksalkov”. Som enda typhus finns i toppen en öppningsbar takljuskupol för snabb och effektiv genomvädring (skorstenseffekt) av hela huset varma sommardagar. Ljuskupolens insidor är klädda med spegelglas som reflekterar solljuset in i mitten av huset. Med en kristallprisma i mitten fås regnbågens färger på innertaket och väggar..

takljuskupol

STYRKA OCH SKÖNHET

Stommen består av prefabricerade betongelement av sandwhichtyp och är i det närmaste underhållsfri. Hus som byggdes för över 25 år sedan har ännu inte behövt målas om. Elementen är extra välisolerade med 50% mer isolering än i vanliga betongelement. Ytan är vackert putsliknande men till skillnad från puts kan den inte lossa.

ENERGILAGRING I STOMME

Den tunga betyomgstommen har en energilagringsvolym på över 20 m3. Den mesta volymen ligger i taket (enda typhuset i Sverige) vilket är en fördel eftersom varm luft stiger uppåt. Detta ger, jämfört med trähus (och stenhus med trätakkonstruktion), ett behagligt och jämnt inomhusklimat och även en energibesparing särskilt i kombination med vinterträdgård.

Hustypen har utvecklats av Arkitekt SAR/MSA Ola Torrång

Huskatalog går att beställa kostnadsfritt via: www.unikastenhus.se/huskatalog