Valåsens äldreboende blir intraprenad

TJÖRN: Valåsens äldreboende i Kållekärr kommer drivas som intraprenad. Socialnämnden har beslutat att personalen vid äldreboendet ska få chansen att driva boendet i intraprenadform.

På socialnämndens möte den 16 december  beslutade en enig nämnd att personalen på Valåsens äldreboende ska ges förutsättningar att driva Valåsen i intraprenadform. Sedan tidigare drivs äldreboendena Tubberödshus och Lilldals äldreboenden som intraprenader.

Intraprenad är en driftsform inom kommunen och syftet är att ge en högre kvalitet för de boende. Genom kortare beslutsvägar ges boende och medarbetare stort inflytande över omsorgens innehåll. I januari påbörjas arbetet tillsammans med medarbetarna

 

Personalen driver

En intraprenad är en resultatenhet i socialförvaltningen med utökade befogenheter och ett större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Det regleras i ett avtal. Intraprenad är en term som oftast används för att beskriva en verksamhet inom den offentliga sektorn. Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Socialförvaltningen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Medarbetarna är fortfarande kommunalt anställda och intraprenaden bekostas av kommunen. Eventuellt överskott kan användas i verksamheten för att ytterligare höja kvalitén. Om det uppstår underskott ska det regleras inom den egna budgeten.

 

Demensboende

Valåsen ligger centralt på Tjörn, i Kållekärr. Boendet ligger i ett lugnt villaområde med fina grönområden och promenadvägar. Valåsen är ett demensboende som är om- och tillbyggt och färdigt i mars 2012. På boendet finns sex boendeenheter med totalt 56 boendeplatser. På Valåsen finns även dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Här träffas man på dagtid måndag-fredag.